Основна дейностKK

АТЕС ЕООД произвежда кабелни инсталации за вграждане в автомобили. Кабелна инсталация е сноп от кабели, групирани по определен начин с различни монтажни елементи, в зависимост от предназначението им в автомобила. Основния производствен процес при изработката на кабелни инсталации в АТЕС е формирането, а съпътстващите го процеси са контролните процеси и предпроцесите.

Процеси

Конторолни процеси